Naszym celem i ideą jest dostarczenie klientom usług, które stanowią wartość dodaną dla prowadzonej przez nich działalności. Łączymy ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach międzynarodowych i krajowych ze znakomitą znajomością polskiego rynku. Postrzegamy siebie jako doradcę prawnego oraz partnera i konsultanta zapewniającego optymalne rozwiązania wynikające z kompleksowego zrozumienia klienta i jego potrzeb.
Oprócz naszego know-how oferujemy klientom pełne zaangażowanie we współpracę, profesjonalizm, pragmatyzm, elastyczność w działaniu, innowacyjne rozwiązania i przejrzystą komunikację.

Wierzymy, że nasza wiedza i bogate doświadczenie, w połączeniu z entuzjazmem, elastycznością, kreatywnością
oraz świeżym spojrzeniem, jest najlepszą receptą na sukces naszych klientów.

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo korporacyjne

prawo umów handlowych

nieruchomości

infrastruktura i budownictwo

ochrona środowiska

prawo zamówień publicznych

prawo gospodarcze

ochrona konkurencji i konsumentów

energetyka i surowce naturalne

Robert Adam Kozłowski

Radca prawny, partner z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych, zarządzający licznymi, skomplikowanymi projektami m.in. w sektorze nieruchomościowym, infrastrukturalnym oraz energetycznym.
W rezultacie wieloletniej współpracy z uczestnikami polskiego rynku posiadam przekrój doświadczeń prawno-biznesowych i zarządczych, które będą znakomitym uzupełnieniem oraz wartością dla klientów.
W 2016r. zostałem wyróżniony w zakresie kontraktów/zamówień publicznych przez Who’s Who Legal. W 2014r. zostałem wyróżniony za „biegłą znajomość” prawa górniczego przez Legal 500 EMEA: Energy and natural resources.

Wybrane doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz konsorcjum wykonawców w zakresie postępowania oraz umowy PPP z Kolejami Mazowieckimi – projekt „Zaprojektowanie i wybudowanie oraz eksploatacja hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie” o wartości około 1,4 mld PLN. Doradztwo obejmowało m.in. analizy dokumentacji przetargowej, przygotowanie projektu umowy PPP oraz opracowanie matrycy ryzyk tego projektu.
 • Doradztwo na rzecz inżyniera kontraktu w zakresie dokończenia budowy Elektrociepłowni Stalowa Wola w formule EPCM (Engineering, Procurement, Construction, Management).
 • Doradztwo na rzecz azjatyckiego funduszu inwestycyjnego w zakresie due diligence, kwestii regulacyjnych oraz kontraktowych (kwestie nieruchomościowe, bankowe, najmu, budowlane oraz związane z ochrona środowiska) dotyczących nabycia portfolio centrów logistycznych w Polsce, Niemczech i we Francji.
 • Doradztwo na rzecz banków w zakresie due diligence oraz kwestii kontraktowych związanych z finansowaniem nieruchomości komercyjnych oraz logistycznych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz deweloperów w zakresie nabywania, zbywania, zabudowy oraz wynajmu lub dzierżawy nieruchomości rolnych, komercyjnych oraz logistycznych.
 • Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych w związku z nabyciem grup spółek działających w sektorze usług komunalnych.
 • Doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie przetargów oraz wykonywania umów dotyczących realizacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Krakowie, Białymstoku, Trójmieście, Warszawie, Koninie, aglomeracji Bydgoszcz – Toruń.
 • Doradztwo na rzecz amerykańskich i polskich inwestorów w zakresie zabezpieczania praw do nieruchomości oraz budowy (w tym w zakresie procedur środowiskowych oraz z zakresu prawa budowlanego) dotyczących lokalizacji i budowy linii przesyłowej 110 kV o długości około 45 km.
 • Doradztwo na rzecz pozaeuropejskiej grupy kapitałowej odnośnie polskich uregulowań prawnych, w tym przepisów i procedur udzielania zezwoleń i koncesji na budowę, rozruch, eksploatację i wycofanie z eksploatacji obiektu infrastruktury sieci energetycznej.
 • Doradztwo na rzecz banków, inwestorów, deweloperów oraz wykonawców w zakresie inwestycji , budowy oraz eksploatacji licznych farm wiatrowych.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów zaangażowanych w działalność górniczą i geologiczną w Polsce (cynk, ołów, sól potasowa, węglowodory).
 • Doradztwo na rzecz polskiej grupy energetycznej przy powołaniu wraz z wiodącym światowym producentem stali spółki joint venture.

SSW PRAGMATIC SOLUTIONS

2016 - 2018

NORTON ROSE FULBRIGHT

2008 - 2016

CHADBOURNE & PARKE

2003 - 2008

ALTHEIMER & GRAY

1996 – 2003

 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Roberta Adama Kozłowskiego

ul. Kraski 24/8, 02-804 Warszawa

Tel:
+48 606 991 941

Email:
adam.kozlowski@kancelariakozlowski.com.pl
kancelaria@kancelariakozlowski.com.pl

E pluribus unum